اطلاعات تماس با بینش نو

شماره تماس: ۲۲۸۹۰۸۱۷

آدرس: ابتدای پاسداران، بن بست کوکب، پلاک ۱۲، ساختمان بينش، واحد ۳۴

کد پستی: ۱۹۴۷۹۴۷۴۹۱

تلفن شکایت: ۲۲۸۹۰۹۰۴

درج شکایت از طریق آدرس ایمیل: nimaghorbani.site@gmail.com