نشر بینش نو

کتابفروشی بینش نو ، کلیه کتب خود را با تخفیف ویژه در وب سایت نشر بینش نو، به فروش می رساند.

dsm5

/
تغییرات dsm در ویرایش پنجم نویسندگان: انجمن روانپزشکی آمریکا م…

نظریه‌های رفتار سلامت

/
هدف کتاب حاضر فراهم آوردن منبعی است که در آن مروری بر پژوهش‌های رایج و جزئیات عملی و کاربردِ پر‌استفاده‌ترین مدل‌های شناخت اجتماعی برای پیش‌بینی و انجام رفتارهای سلامت صورت گرفته باشد. مدل‌های شناخت اجتماعی با این فرض آغاز می‌شوند که برای فهم بهتر رفتار، مطالعه ادراکات فرد از محیط اجتماعی‌اش ضروری است.    
برف در تابستان - ترجمه نیما قربانی

برف در تابستان

/

برف در تابستان اندیشه های انسانی پر از درد، رنج، تنهایی، و شادکامی است که در اثر پرورش بهوشیاری و نظاره گری خود و زندگی، درکی بس ساده و عمیق یافته است. اندیشه های این کتاب محصول بهوشیاری وی در فرهنگی متفاوت از ما است، اما درکی انسانی و خواندنی دارد. واگویی خردی است که با بهوشیاری هر انسانی در زمان و مکانی متفاوت قرابت دارد. گزیده گویی هایی موضوع محور است و گاه چنان ساده می نمایند که ارزش برخی از آنها را تنها ذهنی می یابد که بهوش است و از رویدادهای ساده زندگی در اثر پیچیدگی های غامض واکنشهای ذهنی به سادگی گذر نمی کند.

من به روایت من

/
قیمت ارزی: 16 دلار آمریکا علاقمندان به سفارش کتاب در خارج از کشور، با ایمیل info@binesheno.pub مکاتبه نمایند.