نشر بینش نو

کتابفروشی بینش نو ، کلیه کتب خود را با تخفیف ویژه در وب سایت نشر بینش نو، به فروش می رساند.

dsm5

/
تغییرات dsm در ویرایش پنجم نویسندگان: انجمن روانپزشکی آمریکا م…

نظریه‌های رفتار سلامت

/
هدف کتاب حاضر فراهم آوردن منبعی است که در آن مروری بر پژوهش‌های رایج و جزئیات عملی و کاربردِ پر‌استفاده‌ترین مدل‌های شناخت اجتماعی برای پیش‌بینی و انجام رفتارهای سلامت صورت گرفته باشد. مدل‌های شناخت اجتماعی با این فرض آغاز می‌شوند که برای فهم بهتر رفتار، مطالعه ادراکات فرد از محیط اجتماعی‌اش ضروری است.