خانه انجمن ها

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • برف در تابستان اندیشه های انسانی پر از درد…
   برف در تابستان اندیشه های انسانی پر از درد، رنج، تنهایی، و شادکامی است که در اثر پرورش بهوشیاری و نظاره گری خود و زندگی، درکی بس ساده و عمیق یافته است. اندیشه های این کتاب محصول بهوشیاری وی در فرهنگی متفاوت از ما است، اما درکی انسانی و خواندنی دارد. واگویی خردی است که با بهوشیاری هر انسانی در زمان و مکانی متفاوت قرابت دارد. گزیده گویی هایی موضوع محور است و گاه چنان ساده می نمایند که ارزش برخی از آنها را تنها ذهنی می یابد که بهوش است و از رویدادهای ساده زندگی در اثر پیچیدگی های غامض واکنشهای ذهنی به سادگی گذر نمی کند. ذهنی که ساده را با سطحی مشتبه نمی کند و به جای تیز کردن جریان اندیشه، در تکاپوی تیزی و تداوم نظاره گری و پرورش بهوشیاری است. از این رو نیازی به مطالعه کتاب از آغاز تا انتها نیست زیرا زنجیره ای از اندیشه های مستدل و مستند در آن یافت نمی شود. می شود هر صفحه آن را باز کرد و خواند و سادگی، عمق، و خردمندی تاملات انسانی با مسائل انسانی را در سایه حفظ و تداوم بهوشیاریش مشاهده کرد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • درباره کتاب دروغ هايي که به خود مي گوييم…
   این کتاب که در ظاهر درباره روان‌درمانی است، در واقع درباره معنای آدم بودن است. همه ما به خودمان دروغ می‌گوییم تا از درد در زندگی‌مان اجتناب کنیم. از این رو، همه به عنوان آدم‌هایی ناقص و ناکامل با هم برابریم ؛ پس می‌توانیم با شأن برابر با هم گفتگو کنیم و موظف به بیان حقایق به خود و دیگران هستیم. با این کار، یعنی دیدن دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم و مواجهه با حقایقی که از آنها اجتناب می‌کنیم، راهی را برای زیستن در حقیقت و با یکدیگر می‌یابیم. شنیدن حقیقت از دیگری به معنا ی تسلیم او شدن نیست، بلکه به این معناست که به چیزی بزرگتر تسلیم شده ایم: حقیقت. ما در زندگی راه‌هایی را می‌پیماییم که دروغ‌هایمان مشخص کرده‌اند و فقط به رنجمی‌انجامند. وقتی رنجمان طاقت فرسا و جانکاه می‌شود، نیازمند کسی می‌شویم که در دیدن دروغ‌هایی که باور کرده‌ایم و دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم، ما را یاری دهد. چون، تنها با دیدن این دروغ‌هاست که با حقایق زندگی‌مان مواجه می‌شویم و به راه حقیقت بازمی‌گردیم؛ و چون، دروغ‌های ما بیمارمان و مواجهه با حقایق درمانمان می‌کنند. این کار مستلزم وجود کسی است که ما را در دیدن آن دروغ‌ها و تحمل دردی که پنهان کرده‌اند، یاری دهد و هنگام فرو افتادن در حقایقی که از آنها اجتناب می‌کنیم، دستمان را بگیرد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • سبک ها و مهارت هاي ارتباطي کتابي علمي – کاربردي براي برقراري ارتباط سازنده با ديگران
   حجم عمده‌ای از وقت ما به تعامل با دیگران می‌گذرد. مهارت‌های ارتباط بین‌شخصی، به‌عنوان موضوع این کتاب، مجموعه‌ای از رفتارهایی است که کیفیت ارتباط شخص با شخص را تعریف و مشخص می‌سازد. این کیفیت می‌تواند ماهیتی مخرب و یا سازنده داشته باشد. دستیابی به اهداف در هر شخص برای خود، هشیار و ناهشیار، در بافتی اجتماعی متحقق می‌شود. از این‌ رو مهارت‌های ارتباطی یکی از محورهای اساسی موفقیت در ابعاد شخصی، خانوادگی، شغلی، و اجتماعی زندگی است. این امر در جوامعی که ساختارهای آنها نهادینه نشده‌اند اهمیتی فزاینده‌تر دارد. این کتاب با نگاهی علمی- کاربردی روش‌های برقراری ارتباط سازنده با دیگران را بر اساس یافته‌های پژوهشی به تصویر کشیده است، و فنونی را در جهت ارتقاء توانایی‌ها در ارتباطات صمیمی و شخصی، وحرفه‌ای و اجتماعی پیشنهاد می‌کند. در چاپ ششم، کتاب بازنگری و ویرایش شد و کژتابی‌های زبانی و غلط‌های چاپی آن اصلاح شد. امید است از این رهگذر محتوای کتاب روشن تر شود و به فهم دقیق آن یاری رساند. نیما قربانی استاد دانشگاه تهران
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع