دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۲)

Our Price

690,000 تومان

توضیحات مهم

درباره دوره:

در حرکت از مسیر شیفتگی به شفقت آنچه که در زندگی روزمره با آن روبه‌رو می‌شویم، واکنش‌های روانی است که هریک به شکلی فرآیند رشد و پختگی شیفتگی به شفقت را مسدود و مختل می‌کند. در دوره دوم، داستان به شکلی پیش می‌رود که واکنش‌های روانی عمده‌ای که مانع از پرورش و تکامل مسیر خودشیفتگی به شفقت و جریان سیال احساسات آمیخته و پیچیده می‌گردد، به تصویر کشیده می‌شود.

موجود