کارگاه مجازی آموزش مهارت‌های زندگی

3,250,000 تومان 2,762,000 تومان

موجود

کارگاه مجازی آموزش مهارت‌های زندگی

دکتر مهدی منوچهری
تحت نظارت دکتر نیما قربانی

مدت دوره: ۵۰ ساعت

زمان دوره: پنجشنبه‌ها از ۱۹ فروردین تا ۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴ تا ۱۸

در نرم افزار زوم

این دوره برای عموم افراد مناسب است.

سرفصل‌های دوره:
خودآگاهی
ارتباط مؤثر
جرأت‌ورزی
ارتباط صمیمانه
مدیریت خشم
حل مسأله
مدیریت استرس
اعتماد به نفس
مقابله با خُلق منفی
تفکر انتقادی

هزینه دوره: ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
ثبت‌نام تا نیمه دی: ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان
ثبت‌نام تا پایان دی: ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان
ثبت‌نام تا نیمه بهمن: ۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان