کارگاه مجازی تکیه گاهم باش (دوره دوم)

1,280,000 تومان 1,088,000 تومان

موجود

کارگاه مجازی تکیه‌گاهم باشم (دوره دوم)

گفتگوهایی برای زنده نگه داشتن مهر در رابطه

دکتر مریم عباسی

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان دوره: پنجشنبه ۶، ۱۳، ۲۰، و ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۳

در نرم افزار زوم

این دوره برای عموم افراد مناسب است.

سرفصل‌های دوره:

مکالمه ۱: شناسایی گفتگوهای مخرب
مکالمه ۲: یافتن نقاط حساس و آسیب‌پذیر درونی
گفتگوی ۳: بازگشت به لحظات دشوار گذشته رابطه و بازبینی آنها
گفتگوی ۴: محکم در آغوشم بگیر- هم‌آفرینی پیوند
گفتگوی ۵: بخشش آسیب‌های ارتباطی
گفتگوی ۶: پیوند به واسطه رابطه و تماس جسمی نزدیک
گفتگوی ۷: زنده نگه‌داشتن عشق

هزینه اصلی دوره: ۱.۲۸۰.۰۰۰ تومان

تخفیف ۱۵ درصد تا پایان اسفند: ۱.۰88.۰۰۰ تومان

تخفیف ۱۰ درصد تا نیمه فروردین: ۱.۱۵۲.۰۰۰ تومان

تخفیف ۵ درصد تا پایان فروردین: ۱.۲۱۶.۰۰۰ تومان