کارگاه مجازی مهارت‌های فرزندپروری

1,400,000 تومان 1,190,000 تومان

موجود

کارگاه مجازی مهارتهای فرزندپروری

دکتر ولی الله رمضانی
تحت نظارت دکتر نیما قربانی

مدت دوره: ۲۰ ساعت

زمان دوره: پنجشنبه ها از ۳ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۳

این دوره برای عموم افراد مناسب است.

سرفصل‌های دوره:

– محور تربیت؛ محبت و نظارت
– تحول عشق از دل دلبستگی
– تحول احساس ارزش خود از دل دلبستگی
– تحول تاب‌آوری از دل دلبستگی
– نقش والدین در تحول دلبستگی کودکان
– کیفیت رابطه زناشویی و تربیت فرزندان
– خلق و خوی کودکان و فرزندپروری
– تشویق و تنبیه
– رفتارهای ناسازگار کودکان