کاوش درونی: کاربست رؤیاها و تخیل فعال برای رشد فردی (در دست چاپ)

Our Price

تومان

توضیحات مهم

نويسنده: رابرت جانسون

مترجم: آرش منجم

قطع کتاب: رقعی

تعداد صفحات:

نشر: بینش نو

دانلود فهرست مطالب + صفحاتی از کتاب

جدول تخفیف پلکانی

تعداد 1 - 3 4 - 5 6 - 7 7 - 49 50+
قیمت تومان تومان تومان تومان تومان

تا 3 جلد = 20٪ تخفیف | تا 5 جلد = 22٪ تخفیف | تا 7 جلد = 24٪ تخفیف
تا 49 جلد = 25٪ تخفیف | بیشتر از 50 جلد = 30٪ تخفیف