آموزش برنامه شفقت خود بهشیار (در دست چاپ)

موجود
Product by:

نويسندگان: کریستوفر گرمر – کریستین نف

مترجم: الهام موسویان

قطع کتاب: رقعی

تعداد صفحات: 848 صفحه

نشر: بینش نو

دانلود فهرست مطالب + صفحاتی از کتاب