درخواست همکاری با نشر بینش نو

شرایط و نحوه همکاری با ما:

  • انتشارات بینش نو بر اساس موضوع، اثر را برای بررسی می‌پذيرد.
  • پديدآورندگانی كه به نشر كتاب در انتشارات بینش نو تمايل دارند، با در نظر گرفتن اين شرايط و با توجه به موضوع اثر، درخصوص کتاب‌های تالیفی ۱۰ صفحه از متن نهايی و در خصوص کتاب‌های ترجمه شده فایل اصلی کتاب را ارسال كنند.
  • در صورتی كه اثر درحوزه فعاليت انتشارات بینش نو قرار داشته باشد و مناسب برای بررسی تشخيص داده شود، برای دريافت متن كامل اثر با پديدآورنده تماس گرفته خواهد شد.
  • فقط آثار تايپ‌شده برای بررسی پذيرفته می‌شود.
  • انتشارات بینش نو برای پذيرفتن يا نپذيرفتن اثر پيشنهادی بر اساس معيارها و ملاحظات خود تصميم می‌گيرد و خود را ملزم به دادن توضيح يا انتقال نظر كارشناسان به مؤلف يا مترجم نمی‌داند.
  • بديهی است پذيرفته نشدن اثر لزوما به معنای پايين بودن كيفيت آن نيست.
  • لازم به توضيح است كه كامل كردن فرم و ارسال اثر فقط برای بررسی است و هيچ گونه تعهدی برای انتشارات بینش نو ايجاد نمی‌كند.