سیاست قیمت‌‏گذاری کتاب ها در سايت نشر بينش نو مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است. تخفيف هاي ارائه شده برای کتاب ها در سايت بينش نو توسط مديريت تعیین شده است و براي همين بعضي از کتاب ها تخفيفات متفاوتي دارند.

با نهایت احترام به مخاطبان گرامي، سايت نشر بينش نو نمی‌تواند پيش از دريافت وجه اقدام به ارسال کتاب نمايد. بنابراين جز در برخي موارد و با هماهنگي اقداماتي صورت خواهد گرفت.